Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Regulamin sklepu internetowego www.askim.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego www.askim.pl jest firma działająca pod nazwa ASKIM SYSTEM. Siedziba firmy znajduje się przy ulicy G.Roweckiego 49, Katowice 40-748, NIP: 954-168-25-53, Regon: 270 641 126

§1 Warunki ogólne

1. Sprzedaż odbywa się pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej „Kupującym" i sklepem internetowym www.askim.pl - zwanym dalej „Sprzedającym".

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Sprzedającego jest jednoznaczne z akceptacją przez Kupującego regulaminu wraz z zasadami sprzedaży.

3. Sklep www.askim.pl zastrzega sobie prawo zmiany i korekty asortymentu i cen. Oferta Sklepu Internetowego www.askim.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

§2 Ceny towarów

1. Ceny wszystkich towarów dla klientów detalicznych zawierają podatek VAT, dla odbiorców hurtowych ceny są podawane w wartości netto, ceny są wyrażane w złotych polskich (PLN).

2. Na zakupiony towar wystawiamy rachunek lub fakturę VAT.

3. Sprzedający może dowolnie zmieniać ceny, udzielać rabatów i promocji w zależności od prowadzonej polityki cenowej. Ceny podane w Sklepie Internetowym są wiążące w chwili złożenia zamówienia na dany towar.

§3 Formy płatności

1. Kupujący ma do wyboru poniższe formy płatności:

a. Przelew bankowy na konto:

ASKIM SYSTEM

ul. G.Roweckiego 49

40-748 Katowice

konto mBank  16 1140 2004 0000 3602 7093 5913

W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia przesłany mu droga elektroniczną.

b. Przelew elektroniczny - transakcja realizowana przez system DotPay

c. Płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu.

2. Kupujący na wykonanie przelewu za zamawiany towar ma 7 dni, po upływie tego terminu Sprzedający ma prawo anulować to zamówienie.

§4 Realizacja zamówienia

1. W celu przyjęcia zamówienia do realizacji należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu i go zatwierdzić.

2. Wysyłka zamówienia odbywa się w dni robocze.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku niekompletnych lub błędnych danych podanych w formularzu. W takiej sytuacji Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu sprostowania niejasności, jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez poinformowania Kupującego.

3. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do ok. 7 dni. W wypadku elementów pokrywanych masą akrylową, ze względów technologicznych, termin wysyłki jest wydłużony do ok. 14 dni. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w powyższych terminach, Zamawiający jest informowany najpóźniej w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia o tym fakcie. W takiej sytuacji Zamawiający podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (realizacja częściowa, dłuższy czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

4. Realizacja Zamówienie rozpoczyna się po przejściu weryfikacji oraz ewentualnym otrzymaniu przez Sprzedającego należności.

5. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o przyjęciu zamówienia.

6. Kupujący może poinformować o zmianie lub wycofaniu zamówienia kontaktując się ze Sprzedającym. Dane kontaktowe zawarte są w zakładce „Kontakt" na stronie www.askim.pl

7. Kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu (faktura, rachunek) drogą mailową. W szczególnych sytuacjach potwierdzenie zakupu może być wysłane listem poleconym.

§5 Wysyłka zamówień

1. Skompletowane zamówienie będzie wysłane do Kupującego firmą kurierską, transportem dedykowanym lub odebrane w sklepie przez zamawiającego.

2. Kupujący podczas tworzenia zamówienia wybiera formę dostawy. Koszt dostawy zostanie doliczony do zamówienia.

§6 Zawartość towaru w sklepie

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego oraz do ich wycofywania, zmiany parametrów, cen i opisów wszystkich produktów dostępnych w sklepie.

2. Sprzedający ma prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz ich odwoływania i wprowadzania w nich zmian. Ilość produktów w akcjach promocyjnych i wyprzedażowych może być ograniczona.

§7 Zwroty i reklamacje

1. Kupujący, jeżeli jest konsumentem, może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Koszty takiej przesyłki zwrotnej opłaca Kupujący.

2. Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji gdy towar nie posiada śladów użytkowania oraz nie jest uszkodzony.

3. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego nie podlega zwrotowi.

4. Jeśli Kupujący przy odbiorze przesyłki zauważy uszkodzenia powstałe podczas transportu musi zgłosić to kurierowi i spisać właściwy firmie kurierskiej protokół. W razie odkrycia w towarze wad technicznych Kupujący powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Biurem Obsługi Klienta (zakładka kontakt) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na pełnowartościowy, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie towar do wyboru.

5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za tzw. pobraniem.

6. Reklamacji nie podlegają zakupione towary wykonane zgodnie ze specyfikacja Kupującego. 

7. Kupujący ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem:

www.federacja-konsumentów.org.pl.

§8 Ochrona danych osobowych:

1. Sprzedający jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedający w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

4. Sprzedający za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

5. Sprzedający za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7. Klient zapisując się na newsletter Sprzedającego wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sprzedającego.

§9 Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.